Радіаиійно-хімічні процеси

Радіаційно-хімічніпроцеси — це такі, в яких використовуються для активізації молекул, атомів, радикалів іонізуючі випромінення. Здатністю іонізувати речовину володіють: рентгенівські і-промені, і-частинки, уламки ядер, що утворюються при реакціях поділу, прискорені заряджені частинки.

Іонізуючі випромінення сприяють переходу менш стійких кристалічних алотропічних модифікацій у більш стійкі. Так, білий фосфор при випроміненні перетворюється на червоний, біле олово — на сіре, на поверхні алмазу утворюються лусочки графіту. Молекули багатьох газів розпадаються на складові елементи. З другого боку, дія іонізуючого випромінення на суміш простих речовин часто веде до утворення складних молекул.

За допомогою таких процесів проводять полімеризацію, радіаційне зшивання полімерів, синтез низькомолекулярних сполук, радіаційне очищення Радіаиійно-хімічні процеси стічних вод, газів, діагностику і лікування в медицині.

Радіаційно-хімічні процеси є перспективними, прогресивними процесами, їх можна проводити при низьких температурах, відсутні каталізатори, одержують чисті продукти, є можливість хімічного приєднання до поверхні різних речовин органічних полімерів. Недоліками цих процесів є особливі правила техніки безпеки, потрібне захоронення радіактивних рештків.

Технології та технологічні процеси високошвидкісної обробки, обробки плазменим струмом, електронно-променеві, лазерні, хімічні, електрохімічні, ультразвукові технології, біотехнології, нанотехнології та інші перспективні технологічні процеси та технологіїрозглядаються в темі 1.3 "Перспективні технологічні процеси і науково-технічний прогрес".


Контрольні запитання

1. Яке призначення промислових та інформаційних технологій, як вони взаємодіють у системах технологій?

2. Який функціональний зв'язок між видобувними Радіаиійно-хімічні процеси, збагачувальними, переробними та обробними технологіями в системах промислових технологій?

3. Які основні методи видобутку корисних копалин використовуються у видобувних технологіях?

4. Які основні методи збагачення сировини використовуються в збагачувальних технологіях?

5. Що таке виробничі та технологічні процеси?

6. Що таке технологічне обладнання та оснащення?

7. Що таке універсальне, спеціалізоване та спеціальне обладнання?

8. Які бувають типи виробництв, їх основні характеристики та особливості?

9. Що таке коефіцієнт закріплення операцій, такт випуску, ритм випуску?

10.За якими ознаками класифікуються технологічні процеси?

11.Які бувають основні види технологічних процесів, сутність та особливості?


Література

1. Бажал Ю.М. Економічна теорія технологічних змін.— К., 1996. — 238с.

2. Деречин В.В., Дубровин Ф.Е., Павленко Радіаиійно-хімічні процеси В.В. Системы технологий. — Одесса, 2001. — Ч. 2. - 300 с.

3. Дичковська О.В. Системи технологій галузей народного господарства. — К., 1995. - 312с.

4. Дудко П.Д. Системи технологий. — Харьков, 2003. — 336с.

5. Збожна О.М. Основи технологій. — Тернопіль, 2002. — 486с.

6. Рублюк О.В., Панчук В.Г. Конспект лекцій. — Івано-Франківськ, 2001.- 168с.


ЛЕКЦІЯ 3


documentajjxciz.html
documentajjxjth.html
documentajjxrdp.html
documentajjxynx.html
documentajjyfyf.html
Документ Радіаиійно-хімічні процеси